Tämä kortti meni KKhaasteeseen, jossa piti tehdä talvinen kortti.